FLC 5.23 -0.05 (-1.0%)         SHB 16.40 -0.50 (-3.0%)         STB 18.80 -0.40 (-2.1%)         HPG 41.30 -0.30 (-0.7%)         ROS 3.50 -0.14 (-3.9%)         MBB 24.00 -0.40 (-1.6%)         HQC 2.64 -0.19 (-6.7%)         TCB 33.00 -0.90 (-2.7%)         ITA 7.48 -0.49 (-6.2%)         PVD 20.50 -1.05 (-4.9%)         HAG 5.45 -0.41 (-7.0%)         HUT 4.70 -0.10 (-2.1%)         LPB 13.05 -0.75 (-5.4%)         TCH 23.00 -1.35 (-5.5%)         PVS 18.80 -0.10 (-0.5%)         SSI 33.00 -0.80 (-2.4%)         HNG 13.45 -1.00 (-6.9%)         DLG 1.93 -0.14 (-6.8%)         CTG 34.60 -1.30 (-3.6%)         ACB 26.90 -1.00 (-3.6%)        
Thông báo về việc thực hiện quyền mua Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( mã CK: SHB) 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

Căn cứ vào thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về “Thực hiện quyền mua cổ phiếu SHB”, Công ty cổ phần chứng khoán Everest (EVS) thông báo về thực hiện quyền mua cổ phiếu như sau:

-        Tên tổ chức phát hành            :  Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

-        Tên chứng khoán                    :  Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

-        Mã chứng khoán                     :  SHB

-        Sàn giao dịch                          :  HNX

-        Loại chứng khoán                   :  Cổ phiếu phổ thông

-        Ngày đăng ký cuối cùng         :  05/02/2020

-        Số lượng chứng khoán phát hành:  300.779.981 cổ phiếu

-        Giá phát hành:  10.000 đồng/01 cổ phiếu.

-     Tỷ lệ thực hiện:  4:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 04 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

-     Thời gian chuyển nhượng:  Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 09/03/2020.

-     Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 13/03/2020.

KH sở hữu chứng khoán vui lòng tới Công ty cổ phần chứng khoán Everest để làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng quyền (nếu có), đăng ký và nộp tiền mua trong khoảng thời gian trên.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Dịch vụ khách hàng -  Công ty CP Chứng khoán Everest

-        Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.772.66.99, ext: 211, 213

-        Chi nhánh HCM: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q1, TP.HCM.

Điện thoại: 0286.290.62.96, ext: 869

-        Chi nhánh Hàm Nghi – HCM : Tầng 4 Toà nhà Ruby Tower, 81-85 Hàn Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM.

Điện thoại: 0283.915.26.16, ext: 523,524

-        Chi nhánh Bà Triệu: Tầng 1 Toà nhà Minexport Số 28C,D Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.936.68.66, ext: 331,327,328,329

 

 Nội dung liên quan