ROS 3.48 0.22 (6.8%)         LDG 4.16 0.01 (0.2%)         FLC 2.65 0.17 (6.9%)         HAI 2.76 0.18 (7.0%)         STB 7.81 0.51 (7.0%)         MBB 14.25 0.70 (5.2%)         HQC 1.07 0.07 (7.0%)         CTG 18.30 1.10 (6.4%)         HPG 17.25 0.40 (2.4%)         KLF 1.50 0.10 (7.1%)         HSG 4.86 0.31 (6.8%)         DLG 1.48 0.09 (6.5%)         HBC 6.40 0.38 (6.3%)         AMD 2.93 0.19 (6.9%)         LPB 5.60 0 (0.0%)         SHB 12.90 0.70 (5.7%)         SSI 12.40 0.80 (6.9%)         VPB 17.25 0.30 (1.8%)         PVD 7.05 0.30 (4.4%)         PVS 9.40 0.40 (4.4%)         QCG 5.71 0.37 (6.9%)         POW 7.36 0.27 (3.8%)         MBG 5.20 0 (0.0%)         ACB 18.60 0.80 (4.5%)         DXG 7.77 0.02 (0.3%)         NVB 8.20 0.30 (3.8%)         HUT 1.40 0.10 (7.7%)         DIG 10.70 0.35 (3.4%)         BSR 4.90 0 (0.0%)         HAG 2.69 0.14 (5.5%)         ASM 3.40 -0.02 (-0.6%)         SCR 3.80 0.21 (5.9%)         MSN 49.20 0.20 (0.4%)         MWG 61.20 2.30 (3.9%)         SBT 12.70 0.00 (0.0%)         ITA 1.90 0.07 (3.8%)         HCM 11.90 0.75 (6.7%)         FPT 42.30 1.20 (2.9%)         HVN 18.50 0.70 (3.9%)         TCB 15.50 0.50 (3.3%)         DPM 12.25 0.80 (7.0%)         VCB 65.00 3.00 (4.8%)         BID 32.10 1.25 (4.1%)         VNM 94.00 3.00 (3.3%)         KBC 11.75 0.65 (5.9%)         EVG 2.39 0.15 (6.7%)         SHS 6.10 0.40 (7.0%)         DAH 9.84 0.64 (7.0%)         VRE 19.25 0.10 (0.5%)         AAA 9.99 0.60 (6.4%)         NKG 4.62 0.22 (5.0%)         IDI 2.90 0.05 (1.8%)         DRH 3.05 0.00 (0.0%)         TDH 6.00 0.21 (3.6%)         HDB 18.95 1.15 (6.5%)         HII 13.40 0.55 (4.3%)         CVPB2004 0.10 0.06 (150.0%)         TGG 0.89 0.02 (2.3%)         BCG 4.48 0.29 (6.9%)         NLG 20.80 0.80 (4.0%)         TNG 8.10 0.40 (5.2%)         TIG 5.00 0.30 (6.4%)         APG 8.09 0.06 (0.8%)         BVH 39.55 2.55 (6.9%)         FCN 7.26 0.47 (6.9%)         CEE 16.60 -0.90 (-5.1%)         PLX 38.90 2.40 (6.6%)         GAS 56.10 1.30 (2.4%)         CHDB2001 0.08 0.01 (14.3%)         PVT 8.09 0.24 (3.1%)         VHM 54.80 -0.20 (-0.4%)         HHS 3.14 0.13 (4.3%)         PNJ 48.60 1.70 (3.6%)         TOP 0.50 0 (0.0%)         VPI 41.10 0.10 (0.2%)         TTH 1.60 0 (0.0%)         EIB 15.20 0.55 (3.8%)         KSB 12.35 0.15 (1.2%)         E1VFVN30 10.38 -0.37 (-3.4%)         CFPT1906 0.01 0.00 (0.0%)         CROS2001 0.05 0.02 (66.7%)         ART 2.00 0.10 (5.3%)         PVX 0.80 0.10 (14.3%)         LMH 1.07 0.00 (0.0%)         DST 1.10 0.10 (10.0%)         PDR 24.90 0.00 (0.0%)         TDG 1.69 0.11 (7.0%)         NVL 51.80 -0.10 (-0.2%)         JVC 2.08 0.01 (0.5%)         CEO 6.10 0.20 (3.4%)         HAR 2.25 0.08 (3.7%)         TSC 1.99 0.13 (7.0%)         VIC 86.00 2.60 (3.1%)         TNI 9.75 0.45 (4.8%)         TTF 1.84 0.00 (0.0%)         CII 18.70 0.60 (3.3%)         CVPB2001 0.60 0.18 (42.9%)         FIT 5.22 0.34 (7.0%)         KVC 0.70 0.00 (0.0%)         GEX 13.90 0.10 (0.7%)        
TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Tư vấn đầu tư là một trong những thế mạnh và dịch vụ được chú trọng tại EVS, giúp nhà đầu tư lựa chọn và nắm bắt kịp thời những cơ hội trên thị trường thông qua các báo cáo đầu tư dựa trên phương pháp kết hợp sử dụng dữ liệu và các yếu tố định tính và định lượng hay yếu tố thị trường. Bên cạnh đó, Khách hàng có thể trực tiếp gọi điện thoại đến các Chuyên viên tư vấn Tài chính cấp cao của chúng tôi để nhận được tư vấn hiệu quả, trung thực, tin cậy và kịp thời nhất.

Vũ Hồng Sơn - Tổng Giám Đốc
20 năm kinh nghiệm tài chính
Thạc sỹ tài chính
Tư vấn đầu tư theo phương pháp:
Giá trị và tăng trưởng
Email sonvh@eves.com.vn

Võ Văn Cường - Giám Đốc Đầu Tư
14 năm kinh nghiệm đầu tư
Thạc sỹ tài chính, CFA level 1
Tư vấn đầu tư theo phương pháp:
Giá trị và tăng trưởng
Email cuongvv@eves.com.vn
0988 223 245
024 37726699 ext 594
Huỳnh Anh Tuấn - P.Tổng Giám Đốc
20 năm kinh nghiệm chứng khoán
Thạc sỹ tài chính
Tư vấn đầu tư theo phương pháp:
Giá trị và tăng trưởng
Email tuanha@eves.com.vn
0913 808 437
024 37726699 ext 585
Lê Đình Toán - Giám Đốc
15 năm kinh nghiệm chứng khoán
Thạc sỹ tài chính
Tư vấn đầu tư theo phương pháp:
Phân tích kỹ thuật
Email toanld@eves.com.vn
0906 888 880
024 37726699 ext 868
Trần Văn Thảo - Chuyên Viên
5 năm kinh nghiệm đầu tư
Cử nhân tài chính, CFA
Tư vấn đầu tư theo phương pháp:
Giá trị và tăng trưởng
Email thaotv@eves.com.vn
0934 094 001
024 37726699 ext 595
Vân Duy Ngọc Tân - Chuyên Viên
5 năm kinh nghiệm đầu tư
Cử nhân tài chính, CFA level 2
Tư vấn đầu tư theo phương pháp:
Giá trị và tăng trưởng
Email tanvdn@eves.com.vn
0932 052 500
024 37726699 ext 590