NPS 23.00 0 (0.0%)         CNH 6.00 0 (0.0%)         A32 26.10 0 (0.0%)         AAA 12.40 0 (0.0%)         AAM 11.10 0 (0.0%)         AAV 5.60 0 (0.0%)         ABC 9.90 0 (0.0%)         ABI 32.10 0 (0.0%)         ABR 27.30 0 (0.0%)         ABS 12.30 0 (0.0%)         ABT 31.50 0 (0.0%)         AC4 4.50 0 (0.0%)         ACB 24.00 0 (0.0%)         ACC 16.55 0 (0.0%)         ACE 28.50 0 (0.0%)         ACL 29.20 0 (0.0%)         ACM 0.80 0 (0.0%)         ACS 12.60 0 (0.0%)         ACV 59.20 0 (0.0%)         ADC 14.30 0 (0.0%)         ADG 53.10 0 (0.0%)         ADP 17.70 0 (0.0%)         ADS 10.55 0 (0.0%)         AFC 10.00 0 (0.0%)         AFX 5.40 0 (0.0%)         AG1 10.00 0 (0.0%)         AGF 2.50 0 (0.0%)         AGG 26.60 0 (0.0%)         AGM 14.35 0 (0.0%)         AGP 17.00 0 (0.0%)         AGR 3.56 0 (0.0%)         AGX 26.20 0 (0.0%)         ALT 11.30 0 (0.0%)         ALV 2.30 0 (0.0%)         AMC 18.00 0 (0.0%)         AMD 3.16 0 (0.0%)         AME 7.80 0 (0.0%)         AMP 10.20 0 (0.0%)         AMS 7.50 0 (0.0%)         AMV 17.10 0 (0.0%)         ANT 10.70 0 (0.0%)         ANV 17.45 0 (0.0%)         APC 21.05 0 (0.0%)         APF 29.80 0 (0.0%)         APG 9.79 0 (0.0%)         API 9.10 0 (0.0%)         APL 12.80 0 (0.0%)         APP 3.60 0 (0.0%)         APS 2.40 0 (0.0%)         APT 3.30 0 (0.0%)         AQN 7.50 0 (0.0%)         ARM 22.50 0 (0.0%)         ART 2.60 0 (0.0%)         ASA 1.10 0 (0.0%)         ASD 3.10 0 (0.0%)         ASM 5.63 0 (0.0%)         ASP 5.35 0 (0.0%)         AST 51.00 0 (0.0%)         ATA 0.30 0 (0.0%)         ATB 0.70 0 (0.0%)         ATD 9.60 0 (0.0%)         ATG 0.84 0 (0.0%)         ATS 26.70 0 (0.0%)         AUM 10.50 0 (0.0%)         AVC 24.00 0 (0.0%)         AVF 0.30 0 (0.0%)         B82 0.40 0 (0.0%)         BAB 18.30 0 (0.0%)         BAL 7.30 0 (0.0%)         BAX 42.30 0 (0.0%)         BBC 48.30 0 (0.0%)         BBH 25.60 0 (0.0%)         BBM 14.50 0 (0.0%)         BBS 14.00 0 (0.0%)         BBT 18.50 0 (0.0%)         BCB 6.60 0 (0.0%)         BCC 7.30 0 (0.0%)         BCE 7.99 0 (0.0%)         BCF 51.50 0 (0.0%)         BCG 7.58 0 (0.0%)         BCM 26.50 0 (0.0%)         BCP 12.00 0 (0.0%)         BDB 10.80 0 (0.0%)         BDC 7.80 0 (0.0%)         BDF 16.00 0 (0.0%)         BDG 27.50 0 (0.0%)         BDP 10.00 0 (0.0%)         BDT 17.10 0 (0.0%)         BDW 14.00 0 (0.0%)         BED 33.00 0 (0.0%)         BEL 11.50 0 (0.0%)         BFC 12.00 0 (0.0%)         BGW 19.30 0 (0.0%)         BHA 11.20 0 (0.0%)         BHC 3.20 0 (0.0%)         BHG 12.10 0 (0.0%)         BHK 11.00 0 (0.0%)         BHN 53.50 0 (0.0%)         BHP 5.80 0 (0.0%)         BHT 7.20 0 (0.0%)        
TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Tư vấn đầu tư là một trong những thế mạnh và dịch vụ được chú trọng tại EVS, giúp nhà đầu tư lựa chọn và nắm bắt kịp thời những cơ hội trên thị trường thông qua các báo cáo đầu tư dựa trên phương pháp kết hợp sử dụng dữ liệu và các yếu tố định tính và định lượng hay yếu tố thị trường. Bên cạnh đó, Khách hàng có thể trực tiếp gọi điện thoại đến các Chuyên viên tư vấn Tài chính cấp cao của chúng tôi để nhận được tư vấn hiệu quả, trung thực, tin cậy và kịp thời nhất.

Vũ Hồng Sơn - Tổng Giám Đốc
20 năm kinh nghiệm tài chính
Thạc sỹ tài chính
Tư vấn đầu tư theo phương pháp:
Giá trị và tăng trưởng
Email sonvh@eves.com.vn

Võ Văn Cường - Giám Đốc Đầu Tư
14 năm kinh nghiệm đầu tư
Thạc sỹ tài chính, CFA level 1
Tư vấn đầu tư theo phương pháp:
Giá trị và tăng trưởng
Email cuongvv@eves.com.vn
0988 223 245
024 37726699 ext 594
Huỳnh Anh Tuấn - P.Tổng Giám Đốc
20 năm kinh nghiệm chứng khoán
Thạc sỹ tài chính
Tư vấn đầu tư theo phương pháp:
Giá trị và tăng trưởng
Email tuanha@eves.com.vn
0913 808 437
024 37726699 ext 585
Lê Đình Toán - Giám Đốc
15 năm kinh nghiệm chứng khoán
Thạc sỹ tài chính
Tư vấn đầu tư theo phương pháp:
Phân tích kỹ thuật
Email toanld@eves.com.vn
0906 888 880
024 37726699 ext 868
Trần Văn Thảo - Chuyên Viên
5 năm kinh nghiệm đầu tư
Cử nhân tài chính, CFA
Tư vấn đầu tư theo phương pháp:
Giá trị và tăng trưởng
Email thaotv@eves.com.vn
0934 094 001
024 37726699 ext 595
Vân Duy Ngọc Tân - Chuyên Viên
5 năm kinh nghiệm đầu tư
Cử nhân tài chính, CFA level 2
Tư vấn đầu tư theo phương pháp:
Giá trị và tăng trưởng
Email tanvdn@eves.com.vn
0932 052 500
024 37726699 ext 590