SHB 27.55 -1.45 (-5.0%)         FLC 12.00 -0.30 (-2.4%)         KBC 45.20 -0.50 (-1.1%)         STB 26.85 0.45 (1.7%)         HPG 57.30 0.50 (0.9%)         HQC 4.11 0.04 (1.0%)         POW 12.30 -0.20 (-1.6%)         VHG 3.50 0 (0.0%)         TTF 8.30 0.20 (2.5%)         DLG 6.58 0.43 (7.0%)         HSG 49.75 1.30 (2.7%)         BSR 22.70 0 (0.0%)         HAR 7.28 0.19 (2.7%)         TCB 52.60 0.10 (0.2%)         VPB 37.50 0.55 (1.5%)         ASM 17.30 0.80 (4.9%)         PVS 28.70 0.00 (0.0%)         LCG 18.45 -0.55 (-2.9%)         NKG 51.90 2.60 (5.3%)         ITA 7.85 -0.06 (-0.8%)        
TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Tư vấn đầu tư là một trong những thế mạnh và dịch vụ được chú trọng tại EVS, giúp nhà đầu tư lựa chọn và nắm bắt kịp thời những cơ hội trên thị trường thông qua các báo cáo đầu tư dựa trên phương pháp kết hợp sử dụng dữ liệu và các yếu tố định tính và định lượng hay yếu tố thị trường. Bên cạnh đó, Khách hàng có thể trực tiếp gọi điện thoại đến các Chuyên viên tư vấn Tài chính cấp cao của chúng tôi để nhận được tư vấn hiệu quả, trung thực, tin cậy và kịp thời nhất.

Võ Văn Cường - Giám Đốc Đầu Tư
14 năm kinh nghiệm đầu tư
Thạc sỹ tài chính, CFA level 1
Tư vấn đầu tư theo phương pháp:
Giá trị và tăng trưởng
Email cuongvv@eves.com.vn
0988 223 245
024 37726699 ext 594
Lê Đình Toán - Giám Đốc
15 năm kinh nghiệm chứng khoán
Thạc sỹ tài chính
Tư vấn đầu tư theo phương pháp:
Phân tích kỹ thuật
Email toanld@eves.com.vn
0906 888 880
024 37726699 ext 868
Trần Văn Thảo - Chuyên Viên
5 năm kinh nghiệm đầu tư
Cử nhân tài chính, CFA
Tư vấn đầu tư theo phương pháp:
Giá trị và tăng trưởng
Email thaotv@eves.com.vn
0934 094 001
024 37726699 ext 595
Vân Duy Ngọc Tân - Chuyên Viên
5 năm kinh nghiệm đầu tư
Cử nhân tài chính, CFA level 2
Tư vấn đầu tư theo phương pháp:
Giá trị và tăng trưởng
Email tanvdn@eves.com.vn
0932 052 500
024 37726699 ext 590