AMD 2.33 0.15 (6.9%)         FLC 4.12 0.11 (2.7%)         ITA 2.49 0.16 (6.9%)         STB 11.40 -0.15 (-1.3%)         SHB 7.00 -0.30 (-4.1%)         ROS 8.52 0.55 (6.9%)         DLG 2.04 0.10 (5.2%)         CTG 27.00 0.30 (1.1%)         HAI 2.78 0.18 (6.9%)         HPG 23.25 -0.05 (-0.2%)         ACB 26.30 -0.30 (-1.1%)         MBB 21.60 -0.15 (-0.7%)         KBC 15.00 0.40 (2.7%)         HQC 1.09 0.07 (6.9%)         VPB 27.80 0.40 (1.5%)         SBT 22.00 0.35 (1.6%)         LDG 6.65 -0.27 (-3.9%)         HSG 8.06 -0.08 (-1.0%)         NVB 8.80 -0.10 (-1.1%)         DRH 4.47 0.09 (2.1%)         POW 10.45 0.10 (1.0%)         PVD 13.30 -0.05 (-0.4%)         TCB 23.65 -0.05 (-0.2%)         MSN 50.40 0.70 (1.4%)         SCR 5.56 -0.03 (-0.5%)         HDB 28.50 -0.15 (-0.5%)         SSI 17.60 0.05 (0.3%)         HHS 4.75 0.05 (1.1%)         KLF 1.50 0.10 (7.1%)         VRE 30.15 -0.40 (-1.3%)         HCD 2.54 0.16 (6.7%)         DIG 13.55 0.25 (1.9%)         HBC 11.00 -0.20 (-1.8%)         CROS2001 0.17 0.04 (30.8%)         ASM 5.87 0.08 (1.4%)         ART 2.50 0.00 (0.0%)         DXG 12.30 -0.40 (-3.2%)         EVG 2.24 -0.11 (-4.7%)         PVS 16.40 0.20 (1.2%)         HAR 3.56 0.17 (5.0%)         GVR 11.20 0 (0.0%)         GEX 18.75 0.40 (2.2%)         HAG 3.51 0.01 (0.3%)         NLG 26.30 0.10 (0.4%)         VIB 18.20 0 (0.0%)         AAA 12.30 0.10 (0.8%)         KSB 17.85 0.30 (1.7%)         FTM 2.05 -0.10 (-4.7%)         C69 7.70 0.40 (5.5%)         VIC 105.00 0.50 (0.5%)         HCM 18.85 -0.10 (-0.5%)         TIG 6.80 0.00 (0.0%)         FIT 9.35 -0.25 (-2.6%)         VGI 29.00 0 (0.0%)         VNM 106.40 0.90 (0.9%)         TDH 10.00 -0.30 (-2.9%)         PHR 43.90 1.65 (3.9%)         TNG 16.00 -0.30 (-1.8%)         HUT 2.20 0.10 (4.8%)         NVL 54.10 0.10 (0.2%)         SHI 8.80 0.10 (1.2%)         PNJ 85.50 1.80 (2.2%)         MBG 18.80 0.20 (1.1%)         GTN 18.20 -1.30 (-6.7%)         FPT 55.70 -0.30 (-0.5%)         MWG 110.50 1.60 (1.5%)         APG 10.50 -0.20 (-1.9%)         IDI 4.43 0.10 (2.3%)         VPI 42.45 0.05 (0.1%)         CPNJ2001 1.63 0.18 (12.4%)         ACM 0.70 0.10 (16.7%)         LSS 6.19 0.38 (6.5%)         TCH 44.40 0.00 (0.0%)         CTR 46.10 0 (0.0%)         LMH 2.38 0.15 (6.7%)         E1VFVN30 14.31 -0.04 (-0.3%)         PPI 0.50 0 (0.0%)         TNI 10.10 0.05 (0.5%)         CII 23.30 -0.20 (-0.9%)         FRT 18.90 -0.05 (-0.3%)         HKB 0.60 0 (0.0%)         TTF 2.78 0.00 (0.0%)         PDR 26.00 -0.15 (-0.6%)         SZC 18.10 0.20 (1.1%)         BSR 7.60 0 (0.0%)         VHM 86.00 0.00 (0.0%)         BCG 6.26 0.22 (3.6%)         PVT 13.50 -0.10 (-0.7%)         ELC 7.19 -0.41 (-5.4%)         ITQ 2.50 0.20 (8.7%)         DRC 23.75 0.45 (1.9%)         SHS 7.10 0.00 (0.0%)         TSC 2.38 0.06 (2.6%)         TTB 3.46 0.10 (3.0%)         KVC 1.10 0.10 (10.0%)         IDJ 13.80 1.20 (9.5%)         CHPG2003 0.93 -0.02 (-2.1%)         TVB 21.60 0.60 (2.9%)         VJC 128.40 -0.30 (-0.2%)         JVC 3.35 -0.03 (-0.9%)        
TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Tư vấn đầu tư là một trong những thế mạnh và dịch vụ được chú trọng tại EVS, giúp nhà đầu tư lựa chọn và nắm bắt kịp thời những cơ hội trên thị trường thông qua các báo cáo đầu tư dựa trên phương pháp kết hợp sử dụng dữ liệu và các yếu tố định tính và định lượng hay yếu tố thị trường. Bên cạnh đó, Khách hàng có thể trực tiếp gọi điện thoại đến các Chuyên viên tư vấn Tài chính cấp cao của chúng tôi để nhận được tư vấn hiệu quả, trung thực, tin cậy và kịp thời nhất.

Vũ Hồng Sơn - Tổng Giám Đốc
20 năm kinh nghiệm tài chính
Thạc sỹ tài chính
Tư vấn đầu tư theo phương pháp:
Giá trị và tăng trưởng
Email sonvh@eves.com.vn

Võ Văn Cường - Giám Đốc Đầu Tư
14 năm kinh nghiệm đầu tư
Thạc sỹ tài chính, CFA level 1
Tư vấn đầu tư theo phương pháp:
Giá trị và tăng trưởng
Email cuongvv@eves.com.vn
0988 223 245
024 37726699 ext 594
Huỳnh Anh Tuấn - P.Tổng Giám Đốc
20 năm kinh nghiệm chứng khoán
Thạc sỹ tài chính
Tư vấn đầu tư theo phương pháp:
Giá trị và tăng trưởng
Email tuanha@eves.com.vn
0913 808 437
024 37726699 ext 585
Lê Đình Toán - Giám Đốc
15 năm kinh nghiệm chứng khoán
Thạc sỹ tài chính
Tư vấn đầu tư theo phương pháp:
Phân tích kỹ thuật
Email toanld@eves.com.vn
0906 888 880
024 37726699 ext 868
Trần Văn Thảo - Chuyên Viên
5 năm kinh nghiệm đầu tư
Cử nhân tài chính, CFA
Tư vấn đầu tư theo phương pháp:
Giá trị và tăng trưởng
Email thaotv@eves.com.vn
0934 094 001
024 37726699 ext 595
Vân Duy Ngọc Tân - Chuyên Viên
5 năm kinh nghiệm đầu tư
Cử nhân tài chính, CFA level 2
Tư vấn đầu tư theo phương pháp:
Giá trị và tăng trưởng
Email tanvdn@eves.com.vn
0932 052 500
024 37726699 ext 590