Thông báo 23/07/2024

Danh mục cổ phiếu ký quỹ tháng 23.07.2024

STT Mã CP Sàn Tỷ lệ cấp margin tối đa Tỷ lệ ký quỹ
1 AAA HOSE 50% 50%
2 AAM HOSE 0% 100%
3 ABR HOSE 0% 100%
4 ABS HOSE 0% 100%
5 ABT HOSE 0% 100%
6 ACB HOSE 50% 50%
7 ACC HOSE 0% 100%
8 ACG HOSE 50% 50%
9 ACL HOSE 30% 70%
10 ADC HNX 0% 100%
11 ADG HOSE 0% 100%
12 ADP HOSE 0% 100%
13 ADS HOSE 40% 60%
14 AGG HOSE 30% 70%
15 AGR HOSE 30% 70%
16 ALT HNX 0% 100%
17 AMC HNX 0% 100%
18 AME HNX 0% 100%
19 ANV HOSE 40% 60%
20 APG HOSE 30% 70%
21 ARM HNX 0% 100%
22 ASG HOSE 0% 100%
23 ASM HOSE 40% 60%
24 AST HOSE 30% 70%
25 ATS HNX 0% 100%
26 BAB HNX 20% 80%
27 BAF HOSE 40% 60%
28 BAX HNX 0% 100%
29 BBC HOSE 0% 100%
30 BBS HNX 0% 100%
31 BCF HNX 0% 100%
32 BCG HOSE 40% 60%
33 BCM HOSE 50% 50%
34 BDB HNX 0% 100%
35 BED HNX 0% 100%
36 BFC HOSE 40% 60%
37 BHN HOSE 30% 70%
38 BIC HOSE 40% 60%
39 BID HOSE 50% 50%
40 BKC HNX 0% 100%
41 BKG HOSE 0% 100%
42 BMC HOSE 0% 100%
43 BMI HOSE 50% 50%
44 BMP HOSE 50% 50%
45 BPC HNX 0% 100%
46 BRC HOSE 0% 100%
47 BSC HNX 0% 100%
48 BSI HOSE 50% 50%
49 BST HNX 0% 100%
50 BTP HOSE 30% 70%
51 BTT HOSE 0% 100%
52 BTW HNX 0% 100%
53 BVH HOSE 50% 50%
54 BVS HNX 40% 60%
55 BWE HOSE 50% 50%
56 BXH HNX 0% 100%
57 CAG HNX 0% 100%
58 CAN HNX 0% 100%
59 CAP HNX 0% 100%
60 CCI HOSE 0% 100%
61 CCL HOSE 30% 70%
62 CCR HNX 0% 100%
63 CDC HOSE 0% 100%
64 CDN HNX 40% 60%
65 CEO HNX 50% 50%
66 CET HNX 0% 100%
67 CHP HOSE 40% 60%
68 CIA HNX 0% 100%
69 CII HOSE 50% 50%
70 CKV HNX 0% 100%
71 CLC HOSE 0% 100%
72 CLH HNX 0% 100%
73 CLM HNX 0% 100%
74 CLW HOSE 0% 100%
75 CMC HNX 0% 100%
76 CMG HOSE 50% 50%
77 CMS HNX 0% 100%
78 CMV HOSE 0% 100%
79 CMX HOSE 30% 70%
80 CNG HOSE 40% 60%
81 COM HOSE 0% 100%
82 CPC HNX 0% 100%
83 CRC HOSE 0% 100%
84 CSC HNX 30% 70%
85 CSM HOSE 30% 70%
86 CSV HOSE 50% 50%
87 CTB HNX 0% 100%
88 CTD HOSE 40% 60%
89 CTF HOSE 30% 70%
90 CTG HOSE 50% 50%
91 CTI HOSE 30% 70%
92 CTP HNX 0% 100%
93 CTR HOSE 40% 60%
94 CTS HOSE 50% 50%
95 CTT HNX 0% 100%
96 CVT HOSE 0% 100%
97 CX8 HNX 0% 100%
98 D11 HNX 0% 100%
99 D2D HOSE 40% 60%
100 DAD HNX 0% 100%
101 DAE HNX 0% 100%
102 DAH HOSE 0% 100%
103 DAT HOSE 0% 100%
104 DBC HOSE 50% 50%
105 DBD HOSE 40% 60%
106 DBT HOSE 0% 100%
107 DC2 HNX 0% 100%
108 DC4 HOSE 0% 100%
109 DCL HOSE 40% 60%
110 DCM HOSE 50% 50%
111 DGC HOSE 50% 50%
112 DGW HOSE 50% 50%
113 DHA HOSE 40% 60%
114 DHC HOSE 40% 60%
115 DHG HOSE 40% 60%
116 DHM HOSE 0% 100%
117 DHP HNX 0% 100%
118 DHT HNX 30% 70%
119 DIG HOSE 50% 50%
120 DIH HNX 0% 100%
121 DL1 HNX 0% 100%
122 DMC HOSE 0% 100%
123 DNC HNX 0% 100%
124 DNP HNX 0% 100%
125 DP3 HNX 40% 60%
126 DPG HOSE 40% 60%
127 DPM HOSE 50% 50%
128 DPR HOSE 50% 50%
129 DRC HOSE 50% 50%
130 DRL HOSE 0% 100%
131 DSN HOSE 40% 60%
132 DST HNX 0% 100%
133 DTA HOSE 0% 100%
134 DTD HNX 40% 60%
135 DTG HNX 0% 100%
136 DTK HNX 0% 100%
137 DTT HOSE 0% 100%
138 DVM HNX 30% 70%
139 DVP HOSE 40% 60%
140 DXG HOSE 50% 50%
141 DXP HNX 30% 70%
142 EBS HNX 0% 100%
143 EIB HOSE 50% 50%
144 EID HNX 30% 70%
145 ELC HOSE 30% 70%
146 EVE HOSE 30% 70%
147 EVF HOSE 40% 60%
148 FCM HOSE 30% 70%
149 FIR HOSE 30% 70%
150 FMC HOSE 50% 50%
151 FPT HOSE 50% 50%
152 FTS HOSE 40% 60%
153 GAS HOSE 50% 50%
154 GDT HOSE 20% 80%
155 GDW HNX 0% 100%
156 GEG HOSE 40% 60%
157 GEX HOSE 50% 50%
158 GIC HNX 0% 100%
159 GIL HOSE 40% 60%
160 GKM HNX 0% 100%
161 GLT HNX 0% 100%
162 GMA HNX 0% 100%
163 GMD HOSE 50% 50%
164 GMH HOSE 0% 100%
165 GMX HNX 0% 100%
166 GSP HOSE 40% 60%
167 GTA HOSE 0% 100%
168 GVR HOSE 50% 50%
169 HAD HNX 0% 100%
170 HAH HOSE 50% 50%
171 HAP HOSE 0% 100%
172 HAR HOSE 0% 100%
173 HAS HOSE 0% 100%
174 HAT HNX 0% 100%
175 HAX HOSE 40% 60%
176 HBS HNX 0% 100%
177 HCC HNX 0% 100%
178 HCD HOSE 30% 70%
179 HCM HOSE 50% 50%
180 HDB HOSE 50% 50%
181 HDC HOSE 50% 50%
182 HDG HOSE 50% 50%
183 HGM HNX 0% 100%
184 HHC HNX 0% 100%
185 HHP HOSE 30% 70%
186 HHS HOSE 30% 70%
187 HHV HOSE 50% 50%
188 HID HOSE 0% 100%
189 HII HOSE 0% 100%
190 HJS HNX 0% 100%
191 HKT HNX 0% 100%
192 HLC HNX 0% 100%
193 HMC HOSE 0% 100%
194 HMH HNX 0% 100%
195 HMR HNX 0% 100%
196 HPG HOSE 50% 50%
197 HPX HOSE 0% 100%
198 HQC HOSE 30% 70%
199 HRC HOSE 0% 100%
200 HSG HOSE 40% 60%
201 HSL HOSE 0% 100%
202 HT1 HOSE 0% 100%
203 HTC HNX 0% 100%
204 HTG HOSE 0% 100%
205 HTI HOSE 20% 80%
206 HTL HOSE 0% 100%
207 HTN HOSE 40% 60%
208 HTV HOSE 0% 100%
209 HUB HOSE 0% 100%
210 HUT HNX 50% 50%
211 HVH HOSE 0% 100%
212 HVT HNX 0% 100%
213 IDC HNX 50% 50%
214 IDI HOSE 40% 60%
215 IDV HNX 40% 60%
216 IJC HOSE 50% 50%
217 ILB HOSE 0% 100%
218 IMP HOSE 30% 70%
219 INC HNX 0% 100%
220 INN HNX 0% 100%
221 IPA HNX 30% 70%
222 ITC HOSE 30% 70%
223 ITQ HNX 0% 100%
224 IVS HNX 0% 100%
225 KBC HOSE 40% 60%
226 KDC HOSE 50% 50%
227 KDH HOSE 50% 50%
228 KDM HNX 0% 100%
229 KHG HOSE 30% 70%
230 KHP HOSE 0% 100%
231 KHS HNX 0% 100%
232 KMR HOSE 0% 100%
233 KMT HNX 0% 100%
234 KOS HOSE 0% 100%
235 KSB HOSE 50% 50%
236 KSD HNX 0% 100%
237 KSF HNX 0% 100%
238 KST HNX 0% 100%
239 KSV HNX 0% 100%
240 L10 HOSE 0% 100%
241 L14 HNX 0% 100%
242 L40 HNX 0% 100%
243 LAF HOSE 0% 100%
244 LAS HNX 30% 70%
245 LBE HNX 0% 100%
246 LBM HOSE 30% 70%
247 LCG HOSE 40% 60%
248 LGC HOSE 0% 100%
249 LHC HNX 0% 100%
250 LHG HOSE 40% 60%
251 LIG HNX 30% 70%
252 LIX HOSE 30% 70%
253 LM8 HOSE 0% 100%
254 LPB HOSE 50% 50%
255 LSS HOSE 30% 70%
256 MAC HNX 0% 100%
257 MBB HOSE 50% 50%
258 MBS HNX 50% 50%
259 MCC HNX 0% 100%
260 MCF HNX 0% 100%
261 MCO HNX 0% 100%
262 MCP HOSE 0% 100%
263 MDC HNX 0% 100%
264 MED HNX 0% 100%
265 MEL HNX 0% 100%
266 MHC HOSE 0% 100%
267 MIG HOSE 40% 60%
268 MKV HNX 0% 100%
269 MSB HOSE 50% 50%
270 MSH HOSE 50% 50%
271 MSN HOSE 50% 50%
272 MVB HNX 0% 100%
273 MWG HOSE 50% 50%
274 NAF HOSE 30% 70%
275 NAG HNX 0% 100%
276 NAP HNX 0% 100%
277 NAV HOSE 0% 100%
278 NBB HOSE 40% 60%
279 NBC HNX 40% 60%
280 NBP HNX 0% 100%
281 NBW HNX 0% 100%
282 NCT HOSE 0% 100%
283 NDN HNX 30% 70%
284 NDX HNX 0% 100%
285 NET HNX 0% 100%
286 NFC HNX 0% 100%
287 NHA HOSE 30% 70%
288 NHH HOSE 30% 70%
289 NHT HOSE 0% 100%
290 NKG HOSE 50% 50%
291 NLG HOSE 50% 50%
292 NNC HOSE 0% 100%
293 NO1 HOSE 0% 100%
294 NSC HOSE 0% 100%
295 NSH HNX 0% 100%
296 NST HNX 0% 100%
297 NT2 HOSE 40% 60%
298 NTH HNX 0% 100%
299 NTL HOSE 40% 60%
300 NTP HNX 50% 50%
301 NVL HOSE 40% 60%
302 OCB HOSE 50% 50%
303 ONE HNX 0% 100%
304 OPC HOSE 0% 100%
305 ORS HOSE 40% 60%
306 PAC HOSE 30% 70%
307 PAN HOSE 50% 50%
308 PBP HNX 0% 100%
309 PC1 HOSE 40% 60%
310 PCE HNX 0% 100%
311 PCH HNX 0% 100%
312 PCT HNX 0% 100%
313 PDB HNX 0% 100%
314 PDN HOSE 0% 100%
315 PDR HOSE 50% 50%
316 PET HOSE 40% 60%
317 PGC HOSE 30% 70%
318 PGD HOSE 0% 100%
319 PGI HOSE 0% 100%
320 PGN HNX 0% 100%
321 PGS HNX 0% 100%
322 PGV HOSE 0% 100%
323 PHC HOSE 0% 100%
324 PHN HNX 0% 100%
325 PHR HOSE 50% 50%
326 PIA HNX 0% 100%
327 PIC HNX 0% 100%
328 PJC HNX 0% 100%
329 PJT HOSE 0% 100%
330 PLC HNX 50% 50%
331 PLP HOSE 0% 100%
332 PLX HOSE 50% 50%
333 PMB HNX 0% 100%
334 PMC HNX 0% 100%
335 PMP HNX 0% 100%
336 PMS HNX 0% 100%
337 PNC HOSE 0% 100%
338 PNJ HOSE 50% 50%
339 POT HNX 0% 100%
340 POW HOSE 50% 50%
341 PPC HOSE 40% 60%
342 PPP HNX 0% 100%
343 PPS HNX 0% 100%
344 PPT HNX 0% 100%
345 PPY HNX 0% 100%
346 PRC HNX 0% 100%
347 PRE HNX 0% 100%
348 PSC HNX 0% 100%
349 PSD HNX 30% 70%
350 PSE HNX 0% 100%
351 PSI HNX 0% 100%
352 PSW HNX 0% 100%
353 PTD HNX 0% 100%
354 PTI HNX 0% 100%
355 PTS HNX 0% 100%
356 PVB HNX 30% 70%
357 PVC HNX 40% 60%
358 PVD HOSE 50% 50%
359 PVG HNX 30% 70%
360 PVI HNX 40% 60%
361 PVP HOSE 40% 60%
362 PVS HNX 50% 50%
363 PVT HOSE 50% 50%
364 QCG HOSE 0% 100%
365 QHD HNX 0% 100%
366 QST HNX 0% 100%
367 QTC HNX 0% 100%
368 RAL HOSE 40% 60%
369 RCL HNX 0% 100%
370 REE HOSE 50% 50%
371 S4A HOSE 0% 100%
372 S55 HNX 0% 100%
373 S99 HNX 30% 70%
374 SAB HOSE 50% 50%
375 SAF HNX 0% 100%
376 SAM HOSE 30% 70%
377 SBA HOSE 30% 70%
378 SBG HOSE 0% 100%
379 SBT HOSE 50% 50%
380 SC5 HOSE 0% 100%
381 SCG HNX 0% 100%
382 SCI HNX 30% 70%
383 SCR HOSE 40% 60%
384 SCS HOSE 30% 70%
385 SD5 HNX 0% 100%
386 SD9 HNX 0% 100%
387 SDC HNX 0% 100%
388 SDG HNX 0% 100%
389 SDN HNX 0% 100%
390 SEB HNX 0% 100%
391 SED HNX 0% 100%
392 SFC HOSE 0% 100%
393 SFG HOSE 0% 100%
394 SFI HOSE 0% 100%
395 SFN HNX 0% 100%
396 SGC HNX 0% 100%
397 SGD HNX 0% 100%
398 SGH HNX 0% 100%
399 SGN HOSE 30% 70%
400 SGR HOSE 0% 100%
401 SGT HOSE 0% 100%
402 SHA HOSE 0% 100%
403 SHB HOSE 50% 50%
404 SHE HNX 0% 100%
405 SHI HOSE 30% 70%
406 SHN HNX 0% 100%
407 SHP HOSE 0% 100%
408 SHS HNX 50% 50%
409 SIP HOSE 40% 60%
410 SJ1 HNX 0% 100%
411 SJD HOSE 40% 60%
412 SJE HNX 0% 100%
413 SJS HOSE 30% 70%
414 SKG HOSE 30% 70%
415 SLS HNX 30% 70%
416 SMA HOSE 0% 100%
417 SMB HOSE 40% 60%
418 SMN HNX 0% 100%
419 SPM HOSE 0% 100%
420 SRC HOSE 0% 100%
421 SSB HOSE 50% 50%
422 SSC HOSE 0% 100%
423 SSI HOSE 50% 50%
424 ST8 HOSE 0% 100%
425 STB HOSE 50% 50%
426 STC HNX 0% 100%
427 STG HOSE 0% 100%
428 STK HOSE 30% 70%
429 STP HNX 0% 100%
430 SVC HOSE 0% 100%
431 SVI HOSE 0% 100%
432 SVN HNX 0% 100%
433 SVT HOSE 0% 100%
434 SZB HNX 0% 100%
435 SZC HOSE 50% 50%
436 SZL HOSE 0% 100%
437 TA9 HNX 0% 100%
438 TBC HOSE 0% 100%
439 TCB HOSE 50% 50%
440 TCD HOSE 40% 60%
441 TCH HOSE 40% 60%
442 TCL HOSE 30% 70%
443 TCM HOSE 40% 60%
444 TCO HOSE 0% 100%
445 TCT HOSE 0% 100%
446 TDG HOSE 0% 100%
447 TDM HOSE 40% 60%
448 TDP HOSE 0% 100%
449 TDT HNX 0% 100%
450 TDW HOSE 0% 100%
451 TEG HOSE 0% 100%
452 TET HNX 0% 100%
453 TFC HNX 0% 100%
454 THB HNX 0% 100%
455 THD HNX 20% 80%
456 THG HOSE 20% 80%
457 THS HNX 0% 100%
458 THT HNX 30% 70%
459 TIG HNX 30% 70%
460 TIP HOSE 40% 60%
461 TIX HOSE 0% 100%
462 TJC HNX 0% 100%
463 TLG HOSE 40% 60%
464 TLH HOSE 30% 70%
465 TMB HNX 0% 100%
466 TMC HNX 0% 100%
467 TMP HOSE 0% 100%
468 TMS HOSE 30% 70%
469 TMT HOSE 0% 100%
470 TN1 HOSE 0% 100%
471 TNC HOSE 0% 100%
472 TNG HNX 50% 50%
473 TNH HOSE 40% 60%
474 TNT HOSE 0% 100%
475 TOT HNX 0% 100%
476 TPB HOSE 50% 50%
477 TPH HNX 0% 100%
478 TPP HNX 0% 100%
479 TRA HOSE 0% 100%
480 TRC HOSE 0% 100%
481 TSB HNX 0% 100%
482 TTA HOSE 40% 60%
483 TTC HNX 0% 100%
484 TTH HNX 0% 100%
485 TTL HNX 0% 100%
486 TTT HNX 0% 100%
487 TV2 HOSE 30% 70%
488 TV3 HNX 0% 100%
489 TV4 HNX 0% 100%
490 TVD HNX 30% 70%
491 TVS HOSE 30% 70%
492 TVT HOSE 0% 100%
493 TYA HOSE 0% 100%
494 UIC HOSE 0% 100%
495 UNI HNX 0% 100%
496 V12 HNX 0% 100%
497 V21 HNX 0% 100%
498 VBC HNX 0% 100%
499 VC1 HNX 0% 100%
500 VC3 HNX 0% 100%
501 VC6 HNX 0% 100%
502 VC7 HNX 0% 100%
503 VCA HOSE 0% 100%
504 VCB HOSE 50% 50%
505 VCC HNX 0% 100%
506 VCF HOSE 0% 100%
507 VCG HOSE 50% 50%
508 VCI HOSE 50% 50%
509 VCS HNX 50% 50%
510 VDP HOSE 0% 100%
511 VDS HOSE 40% 60%
512 VE3 HNX 0% 100%
513 VFG HOSE 0% 100%
514 VFS HNX 30% 70%
515 VGC HOSE 50% 50%
516 VGS HNX 30% 70%
517 VHC HOSE 50% 50%
518 VHE HNX 0% 100%
519 VHM HOSE 50% 50%
520 VIB HOSE 50% 50%
521 VIC HOSE 50% 50%
522 VID HOSE 0% 100%
523 VIF HNX 0% 100%
524 VIP HOSE 30% 70%
525 VIT HNX 0% 100%
526 VIX HOSE 50% 50%
527 VJC HOSE 40% 60%
528 VLA HNX 0% 100%
529 VMC HNX 0% 100%
530 VMD HOSE 0% 100%
531 VMS HNX 0% 100%
532 VNC HNX 0% 100%
533 VND HOSE 50% 50%
534 VNF HNX 0% 100%
535 VNG HOSE 0% 100%
536 VNL HOSE 0% 100%
537 VNM HOSE 50% 50%
538 VNR HNX 40% 60%
539 VNS HOSE 0% 100%
540 VOS HOSE 30% 70%
541 VPB HOSE 50% 50%
542 VPD HOSE 0% 100%
543 VPG HOSE 40% 60%
544 VPI HOSE 30% 70%
545 VPS HOSE 0% 100%
546 VRC HOSE 0% 100%
547 VRE HOSE 50% 50%
548 VSA HNX 0% 100%
549 VSC HOSE 50% 50%
550 VSH HOSE 40% 60%
551 VSI HOSE 0% 100%
552 VSM HNX 0% 100%
553 VTB HOSE 0% 100%
554 VTC HNX 0% 100%
555 VTH HNX 0% 100%
556 VTO HOSE 30% 70%
557 VTV HNX 0% 100%
558 VTZ HNX 0% 100%
559 WCS HNX 0% 100%
560 WSS HNX 0% 100%
561 YBM HOSE 0% 100%
562 YEG HOSE 0% 100%

Tải file excel

Đối tác của chúng tôi

Với kinh nghiệm và năng lực của mình, EVS vinh dự là đối tác đồng hành, cung cấp các dịch vụ chứng khoán hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế.