VỀ CHÚNG TÔI 12/12/2023

Danh sách cán bộ nhân viên có chứng chỉ hành nghề

STT Chức vụ Họ và tên Số CMTND/Hộ chiếu Số CCHNCK
I Ban điều hành      
1 Tổng giám đốc Phạm Hồng Minh 001071000661 001756/PTTC 
2 Phó Tổng giám đốc Ngô Thị Thu Hương 001173001442 00704/MGCK
3 Phó Tổng giám đốc Lê Minh Khuê 033078000014 002022/PTTC
4 Giám đốc tài chính Vũ Thị Thanh Hằng 012676414 00286/QLQ
II Nhân viên nghiệp vụ      
1   Bùi Trung Thắng 013040308 002993/MGCK
2   Lại Nguyên Ngọc 162552078 00494/PTTC
3   Đoàn Mỹ Hoa 011762155 001706/MGCK
4   Trần Anh Tú 013326588 001495/MGCK
5   Trần Thị Phượng 037184000029 01217/PTTC
6   Lê Thị Hòa 151292353 00963/PTTC
7   Vũ Thị Minh Thêu 013348701 00458/PTTC
8   Nguyễn Thị Linh 034184000087 002131/PTTC
9   Lương Thị Thuyên 151621167 001766/PTTC
10   Lại Thị Sen 162374850 000449/QLQ
11   Vũ Thị Hoài Thu 011846779 00452/QLQ
12   Vũ Thị Thùy Trang 013080433 002169/MGCK
13   Nguyễn Thị Phương Thảo 030184007131 006590/MGCK
14   Vy Thị Hương Trang 024995292 001436/MGCK
15   Nguyễn Văn Cường 271311612 004409/MGCK
16   Trần Thị Thanh Lương 250385071 001420/PTTC
17   Phạm Thị Thanh Phúc 212723083 004285/MGCK
18   Lê Thị Minh Thu 025167059 001867/PTTC
19   Nguyễn Mạnh Tiến C7298292 002593/PTTC
20   Hồ Thị Ngọc Bích 260981206 006780/MGCK
21   Vũ Thùy Dương 013203893 002538/PTTC 
22   Trịnh Ngân Hà 001195024481 002290/QLQ
23   Trần Vũ Đức Anh 026093010918 002268/QLQ
24   Tạ Minh Anh 001076025498 002129/PTTC 
25   Hoàng Trâm Anh 091182021464 007258/MGCK
26   Nguyễn Văn Tuân 240653545 00620/MGCK
27   Vũ Thị Huyền 030192018702 002634/PTTC
28   Bùi Thị Huệ 026300002007 008390/MGCK
29   Nguyễn Thị Hải Yến 030196009225 008368/MGCK
30   Nguyễn Thùy Trang 038195033292 008790/MGCK
31   Trương Đức Việt 001086016414 002841/PTTC
32   Nguyễn Quang Ngọc Dương 001096016090 002844/PTTC  
33   Nguyễn Phương Liên 001189015360 002292/QLQ  
34   Vũ Mai Anh 001196015266 002212/QLQ  

Đối tác của chúng tôi

Với kinh nghiệm và năng lực của mình, EVS vinh dự là đối tác đồng hành, cung cấp các dịch vụ chứng khoán hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế.