Lịch sử phát triển

Đánh dấu các mốc quan trọng trong giai đoạn phát triển từ lúc thành lập công ty đến nay.

 • Thành lập công ty

  Thành lập và hoạt động với tên gọi Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

  2006

  image
 • Tăng vốn điều lệ

  Tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.

  2009

  image
 • Thành lập chi nhánh HCM

  Tăng vốn lên 300 tỷ đồng, Thành lập Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh.

  2010

  image
 • Tăng vốn điều lệ

  Tăng vốn lên 600 tỷ đồng.

  2014

  image
 • Đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

  Đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, Niêm yết sàn Upcom với Mã EVS, Thay đổi nhận diện thương hiệu.

  2018

  image
 • Niêm yết trên sàn HNX

  Niêm yết trên sàn HNX.

  2019

  image
 • Tăng vốn điều lệ

  Tăng vốn điều lệ lên hơn 1.030 tỷ đồng.

  2021

  image
 • Thay đổi trụ sở và bộ nhận diện thương hiệu

  Thay đổi nhận diện thương hiệu, Ra mắt hệ thống giao dịch trực tuyến mới, Thay đổi trụ sở Công ty.

  2022

  image