Công cụ hỗ trợ

Kênh giao dịch trực tuyến

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi một cách dễ dàng qua nền tảng ứng dụng EVS App Trading (dành cho smartphone) và EVS Web Trading (dành cho máy tính, laptop) với nhiều tiện ích tiện lợi

Tải App Online Trading
Hệ thống báo cáo

Các báo cáo, đánh giá, phân tích về kinh tế vĩ mô, báo cáo ngành, doanh nghiệp được cập nhật thường xuyên, liên tục

Khám phá
image image image image

Các câu hỏi thường gặp về
Cổ phiếu

Chu kỳ thanh toán cổ phiếu đang áp dụng trên cả 3 sàn HOSE, HNX và Upcom là T+1.5

- Lệnh giới hạn (LO) là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn.
- Lệnh MP (Market Price), lệnh thị trường, là lệnh mua, bán tại mức giá tốt nhất theo giá thị trường hiện tại. Tức là mua tại giá bán thấp nhất, bán tại giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.

Sàn HOSE không sửa được lệnh

Trong phiên ATO, ATC không sửa, hủy được lệnh

- Lô chẵn chứng khoán nghĩa là bạn mua 100 cổ phiếu/lần giao dịch hoặc là bội số của 100 như 500, 1000, 1200 Cổ phiếu/lần giao dịch.
- Lô lẻ chứng khoán nghĩa là bạn mua 1 – 99 cổ phiếu/lần giao dịch.

- EVS sẽ thu mua lô lẻ với giá sàn theo thời điểm và danh mục công bố từng thời kì.

Kết thúc phiên giao dịch trong ngày, những lệnh đặt chưa khớp sẽ hủy toàn bộ

Khi bạn bán cổ phiếu, Tiền bán sẽ được hạch toán trước 13h00 ngày T+2

Xem thêm