Dịch vụ Mua bán & Sáp nhập (M&A)

 • Tư vấn Bên bán: Hỗ trợ Khách hàng tìm kiếm, kết nối với bên mua tiềm năng. Các dịch vụ EVS cung cấp bao gồm:
 • Tìm kiếm nhà đầu tư.
 • Đánh giá, thẩm định và định giá tài sản.
 • Kết nối, đàm phán với Bên mua.
image image image

Quan hệ Nhà đầu tư và phát triển đối tác

Quan hệ nhà đầu tư

  • Tư vấn tuân thủ luật, các thông lệ quản trị công ty chuyên nghiệp.
  • Phát hành các báo cáo phân tích cổ đông, nhà đầu tư tiềm năng.
  • Nâng cao hiệu quả truyền thông của doanh nghiệp.
  • Tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước thông qua những hội nghị chuyên ngành, roadshows, gặp gỡ chuyên gia, nhà phân tích,…
 •  Phát triển đối tác
  • Xúc tiến hợp tác giữa các định chế tài chính, doanh nghiệp, tổ chức thông qua cơ sở dữ liệu đối tác phong phú trong nhiều lĩnh vực.
  • Trung gian tư vấn, cấu trúc tài chính, hợp tác kinh doanh tối ưu và bảo mật.
image image image image

Đối tác của chúng tôi

Với kinh nghiệm và năng lực của mình, EVS vinh dự là đối tác đồng hành, cung cấp các dịch vụ chứng khoán hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế.