Dịch vụ
Giao dịch ký quỹ

Là dịch vụ EVS hỗ trợ vốn cho khách hàng dưới hình thức vay vốn để thực hiện giao dịch mua chứng khoán nằm trong danh mục quy định của Ủy Ban Chứng Khoán

Danh mục ký quỹ Khám phá
image image image

Ứng trước tiền bán

Ứng trước tiền bán là dịch vụ EVS hỗ trợ vốn giúp khách hàng nhận tiền ngay sau khi khớp lệnh bán chứng khoán mà không cần chờ tiền bán về tài khoản như quy định hiện hành (T+2).

Khám phá
image image image

Các câu hỏi thường gặp về
Margin

Giao dịch ký quỹ tại công ty chứng khoán (còn gọi là margin) là giao dịch mua chứng khoán có sử dụng tiền vay của công ty chứng khoán, trong đó chứng khoán có được từ giao dịch này và các chứng khoán khác được giao dịch ký quỹ của nhà đầu tư được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay trên.

Nhà đầu tư trước khi thực hiện giao dịch ký quỹ phải ký hợp đồng giao dịch ký quỹ với công ty chứng khoán được phép cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán theo quy định pháp luật.
Hợp đồng giao dịch ký quỹ đồng thời là hợp đồng cho các khoản vay trên tài khoản giao dịch ký quỹ.

Khách hàng cần thực hiện ký Hợp đồng Giao dịch ký quỹ với EVS. Sau đó, Khách hàng giao dịch trên tiểu khoản đuôi .3 với các mã Chứng khoán thuộc Danh mục ký quỹ tại EVS

Chỉ các mã thuộc Danh mục ký quỹ mới có thể được thực hiện giao dịch trên tiểu khoản Margin tại EVS ( tiểu khoản .3). Khách hàng tra cứu Danh mục ký quỹ chi tiết: https://www.eves.com.vn/wikibook/giao-dich-ky-quy/danh-muc-ky-quy/.
Trong trường hợp mã chứng khoán "XXX" không thuộc Danh mục ký quỹ tại EVS, Khách hàng cần chuyển sang tiểu khoản Thường (tiểu khoản .1) để tiếp tục giao dịch.

Lãi suất Margin và Phí ứng trước tiền bán chứng khoán chờ về có thể thay đổi theo từng thời kỳ.
Khách hàng tra cứu thông tin chi tiết tại mục II. Phí dịch vụ tài chính trong Biểu phí dịch vụ chứng khoán chi tiết: https://www.eves.com.vn/wikibook/bieu-phi/

Tiền lãi vay được tính trên cở sở lãi suất và số ngày vay thực tế (bao gồm các ngày giao dịch, ngày nghỉ lễ, tết) tương ứng với khoản vay giao dịch ký quỹ của Khách hàng, Công thức tính như sau:
Tiền lãi vay = Số tiền vay * số ngày vay thực tế * lãi suất/365

Lãi vay margin tại EVS sẽ tính từ lúc phát sinh dư nợ bao gồm cả thứ 7, CN và nghỉ lễ

Thời hạn một món vay không quá ba 03 tháng tính từ ngày thực hiện giải ngân khoản vay. Khách hàng có thể thực hiện gia hạn khoản vay dựa trên quy định của EVS theo từng thời kỳ, tuy nhiên thời gian gia hạn không quá 03 tháng đối với mỗi khoản vay.

Khách vay được phép trả nợ trước hạn và không bị phạt vì trả nợ trước hạn
Để trả nợ, Khách vay thực hiện nộp tiền vào tiểu khoản ký quỹ trước thời điểm hệ thống xử lý cuối ngày.
Tiền nộp vào sau thời điểm thu nợ trong ngày sẽ được thu nợ vào ngày tiếp theo.

Xem thêm

Đối tác của chúng tôi

Với kinh nghiệm và năng lực của mình, EVS vinh dự là đối tác đồng hành, cung cấp các dịch vụ chứng khoán hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế.